รายการ: <tc>ข้าวหน้าปลาไหล (อุนาจู) (うな重)</tc>

*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น